איך מנהלים ישיבה אפקטיבית - חלק ראשון

מדי יום מקבלים רובנו זימונים לישיבות מסוגים שונים, לא אחת נתפסות הישיבות כמעמסה. המאמרים הבאים יציגו דרך לניהול ישיבה אפקטיבי:

  1. זימון: לפני שמזמנים אנשים לישיבה בנושא כול שהוא יש לוודא כי אכן האנשים שאנו חושבים שצריכים לקחת חלק בישיבה הם אכן רלוונטיים. יש לציין בצורה ברורה: תאריך , יום , שעת התחלה ושעת סיום
  2. הישיבה תתחיל בשעה הנקובה (יש לקחת בחשבון: פקקי תנועה ושאר עיכובים) ותסתיים בשעה הנקובה. אי העמידה בלו"ז פוגעת באמינות הארגון ועל כן יש להקפיד על התחלה בשעה שנקבעה וסיום בשעה שנקבעה וזאת כדי לאפשר לכול אחד מהמשתתפים לחזור לעיסוקו
  3. לפני הישיבה יש לשלוח למשתתפים רשימת נושאים לדיון. הדבר מאפשר למשתתפים לארגן את המחשבות שלהם לפני תחילת הישיבה. מאפשר לשאול שאלות בצורה מאורגנת וחוסכת למידה תוך כדי ישיבה.
  4. באיזו שעה לקיים ישיבות? כדאי שישיבות צוות יערכו ביום מוגדר ובשעה מוגדרת וקבועה עדיף לקיים את הישיבה בתחילת השבוע עם מבט לשבוע הקרוב או בסיום השבוע לסיכום השבוע ומבט לשבוע הקרוב. לגבי שעת המפגש השעות ה:"טובות" הן השעות של לפני הצהריים. הדבר מאפשר למי שמגיע מרחוק להגיע בזמן , למי שטרוד בנעשה בתחום אחריותו לבדוק את הנעשה ובגדול מאפשר לכול המשתתפים להגיע מוכנים לישיבה.